topimage5
joachimgrahn
logotop

HSAB is your

complete partner

for biofuel production

From organising harvests, to negotiating contract rates;

HSAB can handle every aspect of SRC production...

LATEST NEWS...

SALIXSKÖRD OCH FLISFÖRSÄLJNING

SALIXSKÖRD OCH
FLISFÖRSÄLJNING

HSAB har förmodligen större erfarenhet av salixskörd och salix; salixfisförsäljning är någon annan nuvarande europeisk aktör i branschen.

Vi har skördat i egen organisation sedan 1992, både med egna maskiner och genom inhyrda entreprenörer i södra Sverige, mer en
100 000m3 vissa år.

Salix AB organiserar skörd som sker under perioden oktober - maj och håller i bränsleveranserna till värmeverk på 5-200MW och gårdsanläggningar.

Ring eller maila oss, om du har en skördeklar odling!
Annika: 0706245171 - info@salixab.se
Gunnar: 0708225615

Joachim Grahns Maskintjänst är vår Skåne entreprenör.

UnitedKingdom